Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Đố Vui Phật Pháp

Mời xem video Đố Vui Phật Pháp của Diệu Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hien huu nhu that da va dang

Vào ngày 27 tháng 6, 1986, Thiền sư phụ tá Vipassana, ông Graham Gambie qua đời sau khi mang bệnh một thời gian ngắn. Graham là một trong ...