Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Đố Vui Phật Pháp

Mời xem video Đố Vui Phật Pháp của Diệu Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Con thuyen nguoc nuoc

Chúng ta đã tìm hiểu qua về sự cấu thành của bản ngã, hay nói nôm na là "cái ta" của mỗi người. Từ những kết quả phân tích khách ...